Debiteuren bellen

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

IncassoNieuws

Vindt u Debiteuren nabellen leuk?

Waarom wordt dit vaak vergeten?

Wanneer men binnen een financiële afdeling vraagt hoe vaak openstaande facturen worden na gebeld, is het antwoord, “Te weinig!” Terwijl hier wel de oplossing ligt het aantal onbetaalde facturen laag te houden. Vele vinden het vervelend om te moeten bedelen om geld. Zo voelt het wel, Maar is het niet!  

U klant is nalatig zijn factuur tijdig aan u te betalen en maakt gebruik of liever gezegd misbruik van uw verlangen naar meer omzet of minimaal een continuering hiervan. Uw debiteur zorgt daarmee dat u denkbeeldig “nimmer het mes op tafel zult leggen” om daarmee hem te overtuigen de factuur spoedig alsnog te voldoen.

Wat zou een oplossing kunnen zijn?

Wanneer wij deze uitleg aan ondernemers voorleggen  wordt het wel beaamt maar uiteindelijk wordt er vervolgens niet veel mee gedaan. Zaken worden daarna richting de debiteur niet anders aangepakt. Dus wordt het probleem, de frustratie daarmee in stand gehouden. 

Als incassobureau hebben wij ons gebogen over dit punt en hebben mogelijk voor dit probleem een passende oplossing gevonden. Allereerst is het van belang dat je voor jezelf je doel, “Het laten betalen van je factuur”, duidelijk voor ogen moet hebben. Hoe je in dit geval je klant daartoe kan bewegen is het volgende punt.

Waar men in de verkoop veelvuldig gebruik van maakt is het fenomeen “After-Sales” Je hebt een product verkocht of je dienst verleend  en hoopt dat hier in de toekomst een vervolg aankoop volgt.  Dit bereik je door een X-periode na het leveren van je product je klant opnieuw te contacten.

Je stelt daarin eerst de navolgende vragen:

 • Is men nog steeds tevreden over de geleverde dienst of product?
 • Voldoet deze nog steeds aan zijn of haar verwachtingen?
 • Heeft hij jouw factuur ook ontvangen?

Opvolgend reageer je hier blij mee te zijn en stelt hem direct in kennis van het feit,  jij hebt geconstateerd dat Jouw “tevreden” klant Jouw rekening nog niet heeft voldaan!

Je stelt hem daarop direct de navolgende vragen:

 • Wanneer is de factuur door u betaald?
 • Wanneer kan ik uw betaling alsnog verwachten?
 • Vindt u het goed dat ik onze afspraak bevestig per email.

Met voornoemde vraagstelling en opvolgende actie, houdt u het gesprek Plezierig, strak/zakelijk en oprecht. U heeft hiermee een korte leidraad v.w.b. het verloop van het gesprek en u blijft van begin tot einde de leider in het gesprek. 

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen? Klik op een van onderstaande blogs.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Her-incasso

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

IncassoNieuws

Afgeschreven vorderingen, Wat nu!


Deze vraag wordt ons door veel ondernemers en financieel managers vaak gesteld. In veel gevallen kan de huidige incassopartner hier niets mee en geeft uiteindelijk het  advies; “Afschrijven als Oninbaar!”

In een aantal gevallen wordt er te snel een conclusie getrokken waardoor er snel een volgt de vordering af te schrijven. Cash2Collect geeft dit soort vorderingen graag een 2e kans. Niet in alle gevallen zijn wij dan succesvol maar vaak weten wij hier toch onverwacht een positief resultaat te behalen.

Laten wij voorop stellen dat elk incassobureau zijn best doet om voor u een positief resultaat neer te zetten. Het zit hem ook niet zozeer in de energie die er in gestoken wordt maar de incassotechniek die de incassomedewerker zich door jarenlange ervaring eigen heeft weten te maken. 

Wat is het risico voor u als opdrachtgever?

De Wij vinden dat Kosten en Risico in het her-incassotraject bij ons als incassopartij moeten liggen. U heeft immers uw verlies genomen, bij de fiscus de BTW verrekend en uw netto verlies in de voorzieningen weggeboekt. Voor u is daarmee de “Kous” af. Wij zien hierin de uitdaging u te verrassen met een positief resultaat.

Waar dient een vordering aan te voldoen?

Een afgeschreven vordering dient te voldoen aan de navolgende punten;

 • Debiteur is woonachtig of actief in Nederland.
 • De vordering mag niet langer dan 23 maanden geleden voor het laatst zijn behandeld.
 • De vordering is niet in behandeling bij een andere incassopartij
 • De vordering wordt niet betwist door wederpartij.

Heeft u vragen of wilt u kijken wat Cash2Collect voor uw onderneming kan  betekenen,
Neem dan contact op met ons kantoor of kijk op onze website.

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen? Klik op een van onderstaande blogs.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

403-verklaring

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

IncassoNieuws

Aansprakelijkheidsverklaring (403-verklaring)

Niet altijd hoeft een onderneming de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is het geval indien een dochtervennootschap gebruik maakt van een ‘403-verklaring’ (artikel 2:403 BW). De ‘403-verklaring’ houdt in dat de dochter-vennootschap geen jaarrekening hoeft te deponeren, omdat de moedervennootschap dit al doet.

De ‘403-verklaring’ wordt afgegeven indien binnen het concern een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld. De financiële cijfers van de dochtervennootschappen worden geïntegreerd in de jaarrekening van de moedervennootschap. Dat betekent dat een dochtervennootschap geen eigen
jaarrekening hoeft te publiceren. Dat betekent ook dat de crediteuren geen inzicht wordt geboden in de kredietwaardigheid van zo’n dochtervennootschap.

Als tegenprestatie eist de wet dat de moedervennootschap een verklaring afgeeft dat zij zich aansprakelijk stelt voor de verplichtingen van de dochtervennootschap.

Wilt u zaken gaan doen met een onderneming in het bezit van een ‘403-verklaring’? Besteed dan vooraf voldoende aandacht aan de volgende punten:

 • opvragen van de gedeponeerde ‘403-verklaring’ bij de Kamer van Koophandel
 • de gegevens op deze ‘403-verklaring’ verifiëren
 • de reikwijdte van de aansprakelijkheid vaststellen
 • recente wijzigingen in de ‘403-verklaring’ bij de Kamer van Koophandel checken
 • de kredietwaardigheid van de moedervennootschap vaststellen
 • de groepsstructuur in kaart brengen
 • nagaan of er ‘403-verklaringen’ voor andere groepsbedrijven afgegeven zijn

Mocht u vragen hebben, bel ons kantoor.

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen? Klik op een van onderstaande blogs.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Betalings-termijn

Tarieven debiteurenbeheer Gratis Incasso

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

IncassoNieuws

Wat is het wettelijk betalingstermijn?

Wat is de betalingstermijn voor consumenten?

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet het betaaltermijn in de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Wat is de betalingstermijn voor bedrijven?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven staan in de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer:

 • Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij ze dat anders hebben afgesproken in een contract.
 • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
 • Is er geen betalingstermijn overeengekomen dan is de betalingstermijn 30 dagen.
 • Grote ondernemingen mogen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen gebruiken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.

Wat is de betalingstermijn voor de overheid?

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Dat mag alleen in zeldzame situaties worden verlengd tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de volgende inkoop- en leveringsvoorwaarden:

 • de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI)
 • de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV)
 • de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)

Bron: Ondernemersplein / KvK

Meer lezen? Klik op een van onderstaande blogs.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043