Voor een vast bedrag per maand!

Debiteurenbeheer

Belt u graag Uw Debiteuren?

Wat is Debiteurenbeheer?

Weinig mensen vinden het prettig om dagelijks debiteuren na te bellen wanneer het gaat om onbetaalde facturen. Debiteurenbeheer is een activiteit die primaire tot doel heeft debiteuren alsnog te laten betalen en daarmee uw Days Sales Outstanding (D.S.O.) te verlagen. Het is belangrijk dat u vooraf goed weet op welke manier u zo effectief mogelijk debiteurenbeheer binnen uw organisatie of vereniging kunt inrichten.

Een goedwerkend en strak debiteurenbeleid, zorgt er voor dat uw debiteur op tijd betaalt. Dit scheelt u primaire een hoop tijd, geld maar bovenal ergernis. In uitzonderlijke gevallen kan een debiteurentraject langdurig zijn. Zeker wanneer de debiteur zeer creatief blijkt in het zich schuilhouden voor u als eisende partij.  Een Strak en Helder debiteurenbeleid is van groot belang. 

Wat is een Perfect Debiteuren Proces?

Bij een goed debiteurenbeleid, staat het beheren van de inkomende geldstromen en het incasseren van de vorderingen centraal. Goed debiteurenbeleid is een Snelle en Effectieve manier om uw Financiële Positie te versterken en daarmee sterk te houden.

Optimalisatie van een lopend debiteurenproces, speelt een grote rol met betrekking tot uw liquiditeitspositie. 73% van de faillissementen ontstaat door een Slecht en Onzorgvuldig debiteurenbeleid. Binnen heel veel organisaties is het beheer van de debiteurenportefeuille, een ondergeschoven “kindje”. Veel van de financieel-managers herkennen deze situatie maar al te goed!

De financiële afdeling geeft vaak aan “geen tijd te hebben” om de  openstaande posten structureel meer aandacht te geven. Debiteuren herkennen deze signalen heel snel en passen hun betaalgedrag hier direct op aan.
Veel van onze opdrachtgevers besteden het Debiteuren Proces aan Deb2Collect uit omdat zij binnen de organisatie hier “Onvoldoende” Capaciteit voor hebben.

VAST MAANDBEDRAG, GEEN EXTRA KOSTEN!

Wanneer je als ondernemer overweegt het Debiteurenbeheer volledig te Outsourcen, wil je graag weten wat de totale kosten zijn per maand of op jaarbasis?Deb2Collect neemt het volledig Debiteurenbeheer van u over tegen een vaste vergoeding. Vooraf wordt de afspraak gemaakt op welke manier en frequent Uw Debiteur wordt aangemaand en in welk tijdsbestek een volledig traject loopt. Als Financieel verantwoordelijke zit u niet te wachten op onverwachte kosten welke achteraf alsnog in rekening worden gebracht. Uw begroting vooraf moet een duidelijk beeld geven als het gaat om maandelijkse Kosten en Resultaten. Daarbij is ons inziens geen ruimte voor verrassingen achteraf. Deb2Collect geeft u als klant vooraf een duidelijk inzicht in de Tarief, Kosten en te verwachten Resultaat. 
Klik hier: Lees de ervaring(en) van onze opdrachtgevers 

Waarom Debiteurenbeheer uitbesteden?

Maakt debiteurenbeheer een belangrijk onderdeel uit van een organisatieproces? Vinden veel ondernemers dhet beheer van debiteuren een belangrijke taak? Het antwoord op deze vragen zou logisch moeten zijn. Geld is de motor voor iedere organisatie. Zonder Liquiditeit (vermogen) geen ontwikkeling en groei.

In de beginfase van een onderneming wordt er alles aan gedaan om de winst zo hoog mogelijk te laten stijgen. Waarom zou u dan geld laten liggen en daarmee Geld Vernietigen in de Laatste Fase van het bedrijfsproces? Dit alleen geeft al het belang aan van Debiteurenbeheer binnen de Organisatie. Optimaal werkend Debiteurenbeheer is essentieel voor organisaties die Efficiënt en Effectief willen werken.

Dat dient voor iedere organisatie het primaire doel zijn. Debiteurenbeheer houdt meer in dan debiteuren aansporen om uw vordering te betalen. De reden dat een debiteur niet betaalt, ligt niet altijd aan onwil. Het kan gaan om een niet juist geleverde dienst, product of een administratieve fout op de factuur.

Prestatieplan

Omdat er meer ondernemers dan branches zijn ontstaat concurrentie. Afnemers spelen hier handig op in. Zij bedingen de hoogste korting. Als deze eenmaal is bereikt, worden langere betalingstermijnen ingezet. Vanaf dat moment draagt u ongewild bij aan de financiering van de onderneming van uw klant.

De verslechterde betalingsmoraal is sluipend. Beetje bij beetje worden betalingstermijnen opgerekt. Er hoeft dan maar weinig te gebeuren om een onderneming in zwaar weer te doen belanden. Het is daarom van groot belang dat debiteuren tijdig op een commerciële en efficiënte wijze tot betaling worden bewogen.

Debiteurenbeheer afgestemd op de Klant

  • De Branche waarin u actief bent.
  • Het soort Debiteuren (particulieren, bedrijven of instellingen).
  • Uw huidige Positie in de markt.
  • Historisch Debiteurenbeleid.

    Vooraf wordt er besproken op welk moment en op welke manier debiteuren worden benaderd en behandeld. Op basis van voornoemde punten wordt de nieuwe strategie in kaart gebracht. 
5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over Outsourcing? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Van Factuur Naar Volledige Betaling

Wat is een groot voordeel bij het Outsourcen van Debiteurenbeheer?
Op zich is het beheren van debiteuren een taak die de ondernemer graag zelf doet. In de eerste plaats om kosten te besparen en niet onbelangrijk omdat de ondernemer bang is dat wanneer debiteurenbeheer uithanden wordt gegeven de kans een klant te verliezen erg groot is.  Deb2Collect heeft door zijn jarenlange ervaring op incasso gebied, meermaals aangetoond dat zij tot wel 98% klantbehoud score! 

Een groot voordeel wanneer men debiteurenbeheer uitbesteed is de focus op de corebusiness binnen de onderneming. U zorgt voor het genereren van meer omzet en het bewaken van uw bedrijfskwaliteit bij de levering van diensten en/of producten.  
Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden! 

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643