Wanneer Debiteurenbeheer niet werkt!

Incassotraject

Wanneer Incasso?

Wanneer onze inspanning als debiteurenbeheerder niet het gewenste effect heeft, zal uw vordering automatisch ter incasso worden overgedragen aan ons zusterbedrijf Cash2Collect B.V. Zij zijn gespecialiseerd in het Minnelijk en Gerechtelijke incassotraject. Als opdrachtgever van Deb2Collect merkt u hier nagenoeg niets van. Cash2Collect incasseert uw vordering minnelijk op No cure No Pay basis. Wanneer debiteur alsnog de gehele vordering voldoet, kost het u niets! 

Waarom Automatisch ter Incasso?

Wanneer uw debiteur de factuur niet betaald, kan dit verschillende redenen hebben. Debiteur kan niet betalen of wil uw factuur niet betalen. Wanneer dit laatste het geval is, geeft Deb2Collect in het traject  debiteurenbeheer eenmaal te kennen de vordering te zullen overdragen wanneer er niet alsnog wordt betaalt. Blijft betaling achterwegen, dan zal daadwerkelijk de vordering ter incasso worden overgedragen aan Cash2Collect.

Onze ervaring is dat dreigen met Incassomaatregelen en het nadien niet doorzetten, enkel een negatief effect heeft. Strak en Helder  Debiteurenbeleid in de vorm van Aankondiging en Opvolgende zorgt voor een Preventieve werking. Wanneer vorderingen Niet Automatisch ter incasso worden overgedragen, is de kans groot dat onze opdrachtgever door Angst en Emotie een verkeerde beslissing neemt.   

Hoe werkt Incasso, B2C of B2B?

Het Minnelijk Incassotraject heeft normaal gesproken een tijdsduur van max. 60-90 dagen. In 80% van de gevallen is uw vordering dan reeds succesvol door Cash2Collect B.V. geïncasseerd echter in een enkel geval neemt de incassomedewerker van Cash2Collect B.V. na afloop van deze periode contact met ons op en geeft ons een Advies Vervolgtraject. Dit advies heeft een viertal opties.

Te weten;

 1. Zij starten het Minnelijk Incassotraject:
  Zij zetten het minnelijk incassotraject voort omdat er een lopende betalingsregeling bestaat met debiteur welke netjes wordt nagekomen.
 2. Zij starten een Gerechtelijk Incassotraject:
  Cash2Collect adviseert, gezien de hoogte van de hoofdsom Gerechtelijk te gaan en middels tussenkomst van de (kanton)rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de deurwaarder executoriale maatregelen kan nemen.
 3. Debiteurenbezoek door de deurwaarder:
  Cash2Collect kan ook adviseren debiteur te laten bezoeken door de Gerechtsdeurwaarder. Debiteur wordt dan bezocht door de Gerechtsdeurwaarder.  Deze zal de vordering persoonlijk bespreken met debiteur en een sommatie-exploot persoonlijk aan hem/haar overhandigen. (betekenen). Eventueel kan er ook direct worden betaalt,  contant, per pin of er kan eventueel een acceptabele betalingsregeling worden afgesproken. De kosten debiteurenbezoek komen voor rekening van U als opdrachtgever.
 4. Sluiting van het dossier:
  Wij adviseren het dossier te sluiten om reden kosten/baten wat niet anders wil zeggen dat de te vorderen hoofdsom te laag is om gerechtelijk te gaan.

De Wet Incasso Kosten Art. 6:96 Lid 6 BW is op  1 juli 2012 inwerking ingetreden en is ter bescherming van de consument als debiteur (B2C). Voor deze datum was het incassobureau vrij te bepalen in de hoogte aan totale incassokosten. Hierdoor ontstond er een wildgroei aan bedragen welke werden gehanteerd bij incasseren van de vordering(en). Hieronder vindt u een overzicht aan incassokosten geldend voor Particulieren Incasso, welke wettelijk van kracht zijn vanaf 1 juli 2012 en wettelijk zijn toegestaan.

Aanmanen, Altijd verplicht?

Is men verplicht om debiteur een aanmaning te sturen?
a. Wanneer debiteur een consument (B2C) betreft, dient conform de wet Art. 6:96 Lid 6 Burgerlijk Wetboek deze te worden aangemaand en een zogenaamde 14-dagen Brief te ontvangen. Dit geldt alleen als uw klant / debiteur een consument is.
b. Wanneer debiteur een bedrijf (B2B) betreft, dan bent u dit conform de wet  Art. 6:96 Lid 4 Burgerlijk Wetboek niet verplicht! U kunt nadat het betaaltermijn van de factuur is verstreken, wettelijk gezien de vordering direct aan ons uithanden geven.

Incassokosten berekenen (W.I.K):

EN WORDT HET TOCH INCASSO? FAIR FEE

Doordat wij gebruik maken van de modernste software op gebied van debiteurenbeheer in combinatie werkwijze en ervaring, behalen wij voor iedere opdrachtgever het maximale resultaat. En mocht het resultaat in een dossier iets minder zijn, dan dragen wij uw vordering over ter incasso aan Cash2Collect.

Zij incasseren iedere factuur voor klanten van Deb2Collect (minnelijk incassotraject) op basis No Cure No Pay. Daarmee zorgt Deb2Collect er voor dat haar klanten profiteren van Minimale Ergernis tegen een Maximaal Resultaat! 
Klik hier voor meer informatie over Cash2Collect.  

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Klik hier voor meer informatie cash2collect.nl

Welke voordelen
biedt Cash2Collect onze Klanten?

Wanneer Debiteurenbeheer niet het gewenste resultaat oplevert, zal uw vordering door Cash2Collect ter incasso in behandeling worden genomen. Zij bieden U als klant van Deb2Collect; Betrouwbaarheid, Daadkrachtig en zorgen dat uw Kostbare Klantrelatie behouden blijft! 

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643