"Wanneer Minnelijk geen effect heeft,
Is de weg naar De Rechter onvermijdelijk!"

Gerechtelijke Incasso

Wat Kost een Deurwaarder Inschakelen?

Mocht ons deskundig advies aan u zijn, Gerechtelijke Incasso omdat in het Minnelijk Incassotraject niet het gewenste resultaat is behaald, dan zal het deurwaarderskantoor uw dossier verder gerechtelijk in behandeling nemen. Hierbij is het allerbelangrijkste dat er als eerste een onderzoek wordt gedaan naar verhaalbaarheid van uw vordering alvorens het gerechtelijk proces in gang te zetten. Ons zusterbedrijf Cash2Collect B.V. draagt in dat geval het volledig dossier over aan het Deurwaarderskantoor omdat daar een van de juristen uw zaak juridisch zal bestuderen aan de hand van de stukken.

Wanneer verhaalbaarheid aanwezig is zal de jurist een Concept Dagvaarding opmaken. Daarmee zal de Gerechtsdeurwaarder persoonlijk aan het woon- of vestigingsadres van debiteur deze betekenen. Ons zusterbedrijf Cash2Collect blijft ook in het Gerechtelijk incassotraject het aanspreekpunt omdat zij het verloop van de procedure voor u als onze opdrachtgever eenvoudig, overzichtelijk en transparant blijft monitoren.

Bezoek door de Deurwaarder?

Uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI), zijn wij als Deb2Collect van mening dat het bezoeken van een debiteur, in het minnelijk incassotraject, enkel een taak is voor de Gerechtsdeurwaarder. De Gerechtsdeurwaarder heeft uit het oogpunt van zijn functie de Volledige Bevoegdheid om debiteur te bezoeken en te wijzen op zijn of haar nalatig betaalgedrag. De Gerechtsdeurwaarder doet dit namens ons uit naam van u als onze opdrachtgever.
Wij als ons zusterbedrijf Cash2Collect B.V. zijn van mening dat wij geen bevoegdheid hebben debiteur persoonlijk te bezoeken.

Wat is een Gerechtelijke Procedure?

  1. De debiteur wordt gedagvaard door de gerechtsdeurwaarder.
  2. De gerechtsdeurwaarder procedeert bij de rechtbank, hieruit volgt een uitspraak / vonnis.
  3. Bij een uitspraak / vonnis in het voordeel van de schuldeiser, kan de schuld worden geïnd door een
    gerechtsdeurwaarder door middel van beslaglegging op roerende of onroerende zaken. 

Wat zijn de Gerechtelijke Kosten?

Er zijn extra kosten verbonden aan het gerechtelijke incassotraject.
Het gaat hierbij om kosten voor:

Daarnaast zijn er na de uitspraak door de (kanton)rechter eveneens kosten verschuldigd zoals:

  • Betekening uitspraak vonnis aan debiteur.
  • Kosten voor een eventueel executietraject (executiekosten). Denk hierbij aan kosten beslaglegging op vermogen en inkomen en/of eventueel kosten voor het ontruimen van onroerende zaken. 

De kosten voor het gerechtelijke incassotraject zullen zoveel mogelijk op de debiteur worden verhaald. Daarom is het belangrijk dat tussentijds een verhaalbaarheid onderzoek naar debiteur wordt gedaan. Dit is belangrijk omdat wanneer het gerechtelijk incassotraject uiteindelijk niet tot een volledige betaling leidt, het mogelijk is dat deze kosten uiteindelijk voor rekening komen van de eisende partij.

Ons zusterbedrijf Cash2Collect kan u hierover per geval informeren maar zij zullen in de meeste gevallen dit van tevoren met u bespreken. Zo kan het gaan om extra kosten naast de vaste kosten van de Gerechtelijke Procedure.

Voorfinanciering van Voorschotten?

Voor het Gerechtelijk incassotraject, werkt ons zusterbedrijf Cash2Collect nauw samen met een vast Deurwaarderskantoor. Dit Deurwaarderskantoor zorgt voor een landelijke dekking als het gaat om het gerechtelijk incassotraject.

Incassobureaus en Gerechtsdeurwaarders mogen de Out-Of-Pocketkosten, zoals de kosten van informatie-inwinning, verhaal onderzoek, griffierecht, slotenmaker, transportbedrijf en verhuizers, niet langer voor hun opdrachtgevers voorfinancieren. Ook de kosten van een in te schakelen advocaat of notaris moeten op voorhand gedekt worden door de opdrachtgever middels een voorschotnota. Er dient dus gewerkt te worden met een voorschotnota ter dekking van de Out-Of-Pocketkosten.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Oók in het Gerechtelijk Incassotraject, is Cash2Collect
een Prima Partner!

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643