Wij hebben Klanten veel te bieden!

Over Ons​

"Uw Klantrelatie, vinden wij heel belangrijk!"

Cash2Collect Almere en Mijdrecht wordt als incassobureau veelvuldig ingeschakeld wanneer de klant niet betaald. Door de jarenlange ervaring als incassobureau weet Cash2Collect snel in contact te komen met debiteur. Hierdoor is er zeer snel incasso contact waarna de factuur alsnog direct wordt betaald. In het minnelijk incassotraject behandeld Cash2Collect uw vordering op No Cure No Pay basis.

Cash2Collect vindt als incassobureau de relatie tussen u en uw klant / debiteur zeer belangrijk. Uw debiteur zorgt voor omzet binnen uw organisatie welke op dit moment even niet wordt betaald. Daarom gaan wij in het incassotraject altijd zorgvuldig en respectvol te werk om daarmee uw klantrelatie te behouden. Daarnaast is onze ervaring, dat een debiteur van vandaag vaak onze opdrachtgever van morgen blijkt te zijn. Kijk hiervoor op: Reviews

Cash2Collect, voor Particuliere en Zakelijke Incasso

Cash2Collect Incasso fungeert als incassobureau van A t/m Z. Of het nu een zakelijke- of particuliere vordering betreft, iedereen kan en mag opdrachtgever worden bij ons kantoor.  Wij nemen vordering in behandeling vanaf €25.- maar ook zijn onze incasso experts zeer ervaren in het succesvol incasseren van vorderingen van meer dan 1 miljoen euro. Voor ons is de hoogte van het te vorderen bedrag ondergeschikt aan de drang uw vordering succesvol te incasseren. Bijzonder binnen ons kantoor Cash2Collect is het feit dat, wij niet alleen minnelijk maar ook het gehele gerechtelijke incassotraject behandelen. Wij hebben als incassokantoor, met meer dan 25 jaar incasso ervaring, enkel oog voor resultaat en detail en laten ons nimmer afschrikken door welke wederpartij dan ook.

Cash2Collect, Incasseert in 196 landen in de Wereld!

Als incassobureau Cash2Collect incasseren wij onbetaalde facturen in heel Nederland. Of een debiteur nu in Groningen, Limburg, Gelderland of Noord-Holland gevestigd of woonachtend is. Voor ons maakt dat geen enkel verschil. Daarnaast incasseren wij als incassobureau, samen met diverse Buitenlandse Partners, incasseren wij in 196 landen in de wereld.  Of het nu vorderingen in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Australie of America betreft maakt voor ons ook hierin geen enkel verschil.

Wij hebben zelfs al eens een vordering geïncasseerd voor een opdrachtgever in Ghana. Onze buitenlandse partners zijn actief als deskundige incassopartij in het betreffende land zelf. Een groot voordeel van een dergelijke samenwerking is, dat een lokale partij de taal spreekt en bekend is met de plaatselijke cultuur en gebruiken. Door deze samenwerkingen aan te gaan zijn wij als incassopartijen in staat snel te schakelen op momenten wanneer dit van essentieel belang is.

Enkel Optimaal Resultaat, is goed genoeg!

Met “Optimaal” willen wij aangeven dat wij als incassobureau Cash2Collect, iedere opdrachtgever zo optimaal mogelijk van dienst willen zijn bij het incasseren van vorderingen. Wij willen iedere opdrachtgever volledig ontzorgen, ongeacht of een vordering eenvoudig of ingewikkeld is en ongeacht het stadium waarin deze zich bevindt in het incassotraject. Of het nu gaat om het geven van deskundig advies, het voeren van divers minnelijke- danwel gerechtelijke procedures in binnen- en buitenland, of het laten leggen van executoriale beslagen. Cash2Collect biedt het gehele incassoproces onder één dak aan. We gaan als incassobureau voor een Optimaal Resultaat”.

Bij Cash2Collect B.V. kan iedere opdrachtgever rekenen op 101% als het gaat om een hoog kennisniveau op gebied van incasseren van gelden en een Pro-actief optreden in het volledig incassotraject.

Eerlijk en Oprecht Zaken doen!

Binnen ons kantoor staat Oprechtheid bovenaan. Iedere partij waar wij als kantoor mee in contact komen behandelen wij oprecht en respectvol. In situaties waarin de wederpartij dreigt het respect naar ons te verliezen, zullen wij er altijd voor kiezen de andere partij hier op te wijzen en indien noodzakelijk het gesprek op een ander moment voort te zetten. Wij zijn van mening dat wanneer je respectvol handelt, je dit ook mag en zult ontvangen. 

Door deze opstelling ontvangen wij regelmatig complimenten van onze opdrachtgevers over onze werkwijze, de behaalde resultaten en het aangenaam contact.
Zoals in onze reviews is te lezen, ontvangen wij ook op z’n tijd een compliment van een debiteur. Dit geeft ons de bevestiging dat wij als incasso-kantoor worden gerespecteerd door zowel onze opdrachtgevers als haar klanten.     

Betrouwbaarheid is, Volledig inzicht geven!

Buiten een Optimaal Resultaat is Betrouwbaarheid één van de belangrijkste kernwoorden.
Daarmee bedoelen wij dat wij als Cash2Collect incasso iedere opdrachtgever volledig inzicht geven als het gaat om onze werkwijze, onze manier van handelen en persoonlijke betrouwbaarheid. Iedere medewerker van Cash2Collect werkt conform de richtlijnen van AVG / GDPR en dient bij aanvang dienstverband een geldige V.O.G.-verklaring aan onze HR afdeling te overleggen. 

Daarnaast kan iedere opdrachtgever er van uit gaan dat in ieder stadium van het incassoproces wij een eerlijk en oprecht advies zullen geven. Verder besteden wij vanaf het begin van het incassoproces veel zorg aan de interne en externe manier van communiceren.

Pro-actieve Dienstverlening.

In het oriënterend gesprek met nieuwe opdrachtgevers, stellen wij altijd de vraag:
“Waarom bent u op zoek naar een nieuwe incassopartij?”. Bij enkele van hen speelt de gedachten dat, een periodieke verandering van incassobureau of deurwaarder, de situatie zowel intern als bij deze incassopartijen daarmee op scherp komen te staan!

Een andere, veel gehoorde reden is, dat men vaak zelf actie moet ondernemen om te weten te komen wat de recente stand van zaken is ten aanzien van haar eerder uithanden gegeven vordering(en)! Cash2Collect maakt daarom gebruik van een unieke incassotool die er voor zorgt dat, wanneer er een nieuwe update door de incassomedewerk(st)er wordt toegevoegd aan het incassodossier, u als opdrachtgever hiervan direct per mail een melding ontvangt. Op deze wijze hoeft u nimmer zelf navraag te doen maar wordt iedere nieuwe ontwikkeling direct door Cash2Collect aan u gemeld.

Uiteraard kunt u daarnaast 24/7 Online, door middel van onze klantenportaal, uzelf online inzage verschaffen met betrekking tot al uw lopende zaken. Op deze manier blijft u als opdrachtgever van Cash2Collect incasso nauwlettend en pro-actief op de hoogte van iedere belangrijke ontwikkeling in uw incassodossier.

Kan uw debiteur wel Betalen?

Soms wil je als opdrachtgever graag op voorhand weten of een wanbetaler verhaal biedt. Is uw debiteur in staat om uw vordering daadwerkelijk volledig aan u te betalen? Dit zijn vragen waar een eiser graag vooraf het antwoord op wil hebben.

Hoe werkt het?
Cash2Collect biedt de mogelijkheid om tegen een scherptarief de verhaalbaarheid bij uw debiteur te laten  onderzoeken. Cash2Collect schakelt een recherchebureau in die in opdracht  onderzoek doet naar debiteur. Dit kan gaan over Bron van inkomsten, Verhaalsmogelijkheden, Persoonsgegevens   en onroerende zaken.

Hoe lang duurt een verhaalonderzoek en wat zijn de kosten?
Gemiddeld neemt een onderzoek zo ongeveer 14-20 werkdagen in beslag. Voor wat betreft de kosten kunnen deze variëren tussen de €75.00 en de €195.00 (excl. btw). Overigens komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en dienen deze bij voorschotnota aan ons kantoor te worden voldaan.      

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! 

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Wij werken als incassobureau met een Stichting Beheer Derdengelden!

Als incassobureau Cash2Collect, werken wij samen met een Stichting Beheer Derdengelden.  Deze samenwerking geeft onze opdrachtgever meer zekerheid. Geïncasseerde gelden worden in iedere situatie, gegarandeerd alleen uitgekeerd aan de rechthebbende. Helaas werkt niet ieder incassobureau in Nederland met een Stichting Beheer Derdengelden. Onze opdrachtgevers hoeven zich geen zorgen te maken.

“Cash2Collect, helpt u graag verder!”   

Dhr. R.J. Pel / Alg. Directeur Cash2Collect B.V.

Respect voor elkaar, vinden wij heel belangrijk!

Het succes binnen Cash2Collect komt doordat wij als team  betrokken zijn met onze opdrachtgevers. Respect voor elkaar vinden wij en ook de partijen waar wij zaken mee doen, heel belangrijk!  Door de debiteur op een respectvolle manier te benaderen, komen wij in veel gevallen snel tot een oplossing waarbij de relatie tussen klant en debiteur behouden blijft. Uiteraard zijn wij primair op zoek naar een oplossing voor het probleem van onze opdrachtgever. Op deze wijze doen wij dat in goede harmonie met betrokken partijen en dat blijkt een succes! 
Kortom; Het succes behalen wij samen,  door samen te werken!    

Als incassobureau Cash2Collect, incasseren wij niet alleen in Nederland maar in Ruim 190 landen over hele wereld, zijn wij actief in het incasseren van vorderingen. Of uw debiteur nu in Amerika (VS), Engeland (UK), Australie, Vietnam of Indonesië zit, wij kunnen uw vordering ook daar Succesvol Incasseren! Doet u zaken in het buitenland en worden uw  facturen niet tijdig  betaald? “Cash2Collect, helpt u graag!”   

Het maakt ons niet uit
waar debiteur zich bevindt!

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643