Nieuws als het om incasseren gaat!

IncassoNieuws

IncassoNieuws

Waarom IncassoNieuws nu ook als Blog?

Cash2Collect is al sinds enkele jaren heel actief op Social Media. Door de Blogs die worden geschreven voor IncassoNieuws informeren zij de lezer frequent over diverse onderwerpen die te maken hebben met het incasseren van onbetaalde facturen en vanaf vandaag ook het beheren van debiteuren. Niet alleen op Twitter maar ook op Facebook en Instagram is met regelmaat interessant incasso nieuws hierover te vinden. 

Het is belangrijk dat u  als ondernemer of als consument ook op onze website  Deb2Collect.nl zoveel mogelijk waardevolle informatie kunt terugvinden en daar het antwoord vindt op de meest voorkomende vragen op dit gebied.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cash2Collect B.V.

De Carrousel hieronder laat u nog meer interessante onderwerpen zien. Klik op het onderwerp en lees verder!

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! 

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

HET AANTAL FAILLISSEMENTEN IN DE AFGELOPEN 4 JAAR

+ 0
Faillissementen 2018
0
Faillissementen 2019
0
Faillissementen 2020
0
Verwachting in 2021

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643