"Bescherming Persoonsgegevens,
Heel Belangrijk!"​

Privacy Beleid

Deb2Collect Privacyverklaring

Deb2Collect verricht haar werkzaamheden conform de Wet AVG / GDPR.

Als debiteurenbeheerder Deb2Collect, hebben wij per 20 juli 2021 onze Privacyverklaring zichtbaar op onze website geplaatst. Deze Privacyverklaring heeft als doel, u als bezoeker van onze website meer inzicht en duidelijkheid te verschaffen. We hebben het hier dan met name over de manier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG-GDPR) dient ieder bedrijf hieraan te voldoen en zich te houden.
Wij als debiteurenbeheerder Deb2Collect, werken hier overtuigend aan mee. Niet alleen om het verplichte karakter maar met name dat wij als organisatie op gebied van creditmanagement hier volledig achterstaan.

Mocht u nog vragen hebben of wordt uw vraag na het lezen van onze Privacyverklaring, welke onderaan iedere pagina op onze website staat aangegeven, toch niet beantwoord. Neem dan contact met ons op. 

Onze fysieke beveiligingsmaatregelen zijn;

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle bedrijven welke te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens te werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Debiteurenbeheerder Deb2Collect is er klaar voor! Doordat Deb2Collect van meet af aan heeft gekozen voor de meest geavanceerde software en telefonie applicatie is daarmee het procesmatig proces volledig gereed.

Voor wat betreft de wijze  waarop persoonsgegevens van debiteuren en onze opdrachtgevers door Deb2Collect worden behandeld. kan Deb2Collect zeggen dat zij aan de strenge eisen voldoet! Iedere opdrachtgever van Deb2Collect krijgt bij aanvang dat zij klant worden, een verwerkingsovereenkomst overhandigd met het vriendelijke verzoek deze te ondertekenen voor akkoord.

Om een idee te geven op welke wijze privacy gevoelige gegevens van onze opdrachtgever en haar debiteuren door Deb2Collect worden verwerkt en gesaved hierbij een aantal specifieke kenmerken:

  • Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die opgesteld staan in datacenters die zijn gecertificeerd met
  • De toegang tot dit data center is beperkt. Slecht een viertal geregistreerde en gevalideerde medewerkers beschikken over toegangspassen en – codes.

Onze technische beveiligingsmaatregelen zijn;

  1. De toegang tot de databases is beperkt tot een specifieke IP-reeks en kan enkel benaderd worden door een beperkt aantal technische medewerkers.
  2. De server va de sub-verwerker met persoonsgegevens kan niet van buitenaf worden benaderd. Uitgezonderd de eerder genoemde technische medewerker.
  3. Alle informatie die wordt beheerd is beveiligd conform de ISO-27001 standaarden.
  4. Alle webservers zijn beveiligd met een SSL certificaat.
  5. De backoffice webservices zijn beveiligd met EV SSL-certificaat (Dit biedt het hoogste niveau van beveiliging voor authenticatie).

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! T.: 085-0139609

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Privacy gevoelige informatie,
wordt zeer zorgvuldig door ons bewaard!

"Als Debiteurenbeheerders werken wij dagelijks met Privacy gevoelige informatie."

DEBITEURENBEHEER
VANAF €35,- PER MAAND

Wij zijn ons dagelijks bewust dat wij met gevoelige informatie werken. Onze medewerkers gaan hier zeer vertrouwelijk mee om. Daarom heeft iedere medewerker bij aangaan van zijn of haar dienstverband binnen Deb2Collect B.V.  een geheimhoudingsverklaring getekend en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G) dienen te overleggen aan de directie en HR afdeling van Deb2Collect. B.V.

Hiermee kunnen wij u als opdrachtgever, de officiële instantie ofwel een debiteur die hier om vraagt, het wettelijk bewijs overleggen.

“Deb2Collect, bewaard vertrouwelijke gegevens uiterst zorgvuldig!”   

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643