Gerechtelijke Incasso

"Wij zijn Uw IncassoPartner,
Oók wanneer het gaat om Gerechtelijk!"

"Vooraf een duidelijke kostenindicatie"

Disclaimer www.deb2collect.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.deb2collect.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cash2Collect BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cash2Collect BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Cash2Collect BV. Almere.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de tarieven die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cash2Collect BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Cash2Collect BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cash2Collect BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of gevolgschade als gevolg van publicaties welke staan vermeld op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.deb2collect.nl op deze pagina.

Met vriendelijke groet, Cash2Collect B.V.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

De Voordelen die u
bij Cash2Collect mag verwachten

Wij hebben hiernaast nog even de voordelen voor u op een rijtje gezet.
Hierdoor kunt u nog eenvoudiger een keus maken voor
De Beste, bij uw onderneming passende, incassopartner.   

U heeft een aanmaning van ons ontvangen? Neem direct contact op!

Wanneer u van ons een verzoek tot betaling heeft ontvangen, reageer hier dan direct op door de vordering te betalen of neem contact met ons op! Door niet te reageren zullen de kosten onnodig oplopen en kan dit uiteindelijk resulteren in een onprettige situatie.

Wanneer je direct reageert is er in veel gevallen absoluut een mogelijkheid om zaken op een prettige manier op te lossen. Reageer direct en druk op onderstaande link! 

Kies Nu Oók
voor Cash2Collect...

Dagen
Uren
Minuten

Wanneer u voor 1 december as. Cash2Collect inschakelt om uw vorderingen te incasseren, ontvangt u GRATIS Pre-incasso brieven. Hiermee sommeren wij uw debiteur de vordering alsnog per omgaande te voldoen, zonder extra kosten! 

(Bel ons en vraag naar de voorwaarden. 085-0201060

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043